Bescherm je kind tegen depressie door het op te laten groeien in een groene omgeving.

#depressie  #gelukinhetgroen

Uit grootschalig Deens onderzoek blijkt dat wie opgroeit in een groene omgeving minder kans maakt op depressie en andere psychische stoornissen. Het verband tussen groen en psychische gezondheid is al langer bekend, echter de impact van de hoeveelheid groen werd nog niet op dergelijke schaal onderzocht.

In dit onderzoek werden 900.000 kinderen gevolgd die opgroeiden in de hoofdstad, een voorstad van de hoofdstad, een provinciestad, een dorp en het platteland. Kinderen in de hoofdstad maakten 55% meer kans op een psychische aandoening. Hierbij hielden de onderzoekers rekening met mogelijke andere factoren zoals voorkomen van psychische aandoeningen in de familie, leeftijd van de ouders en socio-economische status. Dan bleef het verband tussen opgroeien in een groene omgeving en de kans op psychische aandoeningen nog steeds aanwezig.

Wat kan je zelf doen om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze preventieve maatregel? Zoek zo vaak mogelijk groen op en zorg voor een groene omgeving thuis, ook al is dit op het balkon of terras. Ga in overleg met scholen om deze waar mogelijk te vergroenen.

Bron: eoswetenschap.eu

Scroll to top