Artsen, waarom schrijven jullie niet vaker sport voor i.p.v. van pillen?

#sportenalsmedicijn

#sportvoorschrift

#sportenversuspillen

We weten het al langer: bewegen doet goed. Echter nu heeft de universiteit van Vermont een onderzoek verricht waarbij het effect van sporten getest werd op mensen die reeds in behandeling waren voor psychische klachten. Van de deelnemers gaf 95% aan zich beter te voelen en 63% gaf aan zich gelukkiger of heel blij te voelen na herhaalde 60-minuten durende sportsessies, 3 tot 5 keer per week. En toch wordt in de meeste gevallen nog steeds enkel op medicatie vertrouwd om psychische klachten te verminderen. Zonde!

Hoofdonderzoeker David Tomasi geeft aan dat het gebruik van medicatie niet afgeschaft hoeft te worden, echter hij pleit ervoor te starten met beweging, psychotherapie en dan pas medicatie in te zetten. Dus ja: artsen waarom schrijven jullie niet vaker sport voor? Het effect is sneller, beter én kost minder!

Bron: www.bigthink.com

Scroll to top