Is vitamine D echt wel zo belangrijk?

#vitamineD #gedragsproblemen #vitamineDtekort

Onderzoek aan de universiteit van Michigan heeft een belangrijke ontdekking gedaan wat betreft een tekort aan vitamine D. Ze zagen dat wanneer kinderen van 5 tot 12 jaar een tekort hadden aan vitamine D, ze twee keer zoveel kans hadden om gedragsproblemen te ontwikkelen. De kinderen vertoonden vaker agressief gedrag en hielden zich minder aan regels. Als de proteĆÆnen die de vitamine D vervoeren eveneens laag zijn in het bloed komen er bovenop het agressieve gedrag symptomen van angst en depressie. Deze problemen bleven zich verder zetten gedurende de puberteit. Wanneer men volwassen wordt kan dit vitamine tekort zelfs leiden tot schizofrenie en depressie. Dus ga met zijn allen naar buiten, maar smeer je goed in! šŸ˜‰

Bron: ā€œVitamin D Deficiency in Middle Childhood Is Related to Behavior Problems in Adolescenceā€. Sonia L Robinson, Constanza MarĆ­n, Henry Oliveros, Mercedes Mora-Plazas, Betsy Lozoff, Eduardo Villamor.

Scroll to top