Langdurig gebruik van antidepressiva kan leiden tot afhankelijkheid

#depressie #medicatie #antidepressiva

Uit onderzoek blijkt dat langdurig gebruik van antidepressiva kan leiden tot fysieke afhankelijkheid die het moeilijk maakt om te stoppen vanwege sterke onthoudingsverschijnselen. Het gaat hierbij om gebruik van meerdere jaren. Volgens cijfers uit Amerika gebruikt een kwart van de patiënten die antidepressiva gebruiken deze al 10 jaar of meer. De medicatie wordt vaak opgestart in een periode dat dit nodig is, maar vervolgens onvoldoende opgevolgd en/of geëvalueerd.  Omdat de medicatie in eerste instantie het beoogde effect heeft, wordt er, zowel door hulpverleners als patiënten, op vertrouwd dat alles goed blijft lopen zonder rekening te houden met mogelijke lange termijn gevolgen.

Echter, we weten nog onvoldoende over het lange termijn effect van antidepressiva op o.a. de hersenen. Hier is nog te weinig onderzoek naar gebeurd. Een van de redenen hiervoor is dat er van uit gegaan wordt (en zo is het oorspronkelijk ook bedoeld) dat deze medicatie slechts voor een relatief korte tot middellange periode bedoeld en nodig is.

Symptomen die kunnen ontstaan bij afbouw na langdurig gebruik zijn o.a. griepachtige verschijnselen, slapeloosheid, disbalans, misselijkheid, zintuigelijke verstoringen en onrust.

Dit is geen algehele oproep om massaal te stoppen met antidepressiva! Wel is het een aanzet om kritisch te durven stilstaan bij het gebruik van deze medicatie. Hoe lang gebruikt iemand deze? Zijn er nog klachten of is de depressie opgeklaard? Afbouw moet ook altijd in samenspraak met een arts gebeuren en op tempo van de patiënt. Ga niet zelf experimenteren en stop nooit in 1 keer.

Bron: technologynetworks.com/neuroscience

Scroll to top