Is depressie altijd een depressie?

Steeds vaker wordt het woordje depressie gebruikt alsof het een alledaagse zaak is. Maar is dit ook zo en wanneer is behandeling aangeraden? Depressie wordt opgesplitst in licht, matig en zwaar.
– Een lichte depressie kenmerkt zich door minimaal twee weken minder energie, slapeloosheid, vergeetachtigheid, minder plezier beleven aan activiteiten. Je functioneert nog vrij goed op je werk en sociale relaties. Een goede manier om hier mee om te gaan is een afspraak maken bij je huisarts voor een bloedonderzoek om eventuele tekorten op te sporen. Daarnaast is het goed om de stressfactoren in je leven te bekijken en deze aan te pakken.
– Een milde depressie houdt langer aan en bovenstaande symptomen worden als storend ervaren. Je doet er goed aan om contact op te nemen met een psycholoog of therapeut. Hier geldt eveneens dat je eventuele bloedtekorten bij je huisarts laat onderzoeken. Een antidepressiva is zowel bij de lichte als de milde depressie overbodig en kan net de depressie verergeren!
– Een zware depressie kenmerkt zich door tenminste 6 maanden geen plezier meer te ervaren, teveel slapen of net te weinig slapen, overeten of geen eetlust, gevoelens van schuld, angst, concentratieproblemen, denken aan de dood of zelfmoord. Neem zeker contact op met een psycholoog of therapeut. Vergeet ook niet om eventuele bloedtekorten op te sporen. Naast psychologische behandeling kan medicatie hierbij ook overwogen worden.

Het wil dus niet zeggen dat als we ons één à twee weken somber voelen dat er sprake is van een depressie. Deze gevoelens, hoe vervelend ook, lossen vaak vanzelf op

Scroll to top