Zijn vrouwen emotioneler dan mannen?


#emoties
#geslachtsverschillen

Tot op zekere hoogte reageren vrouwen intenser dan mannen op emotionele stimuli.Vrouwen zijn bovendien beter in het lezen van emoties in iemands gezicht en laten zelf emoties beter zien dan mannen.
Als we echter de lichamelijke reacties verbonden met emoties meten, zoals hartslag en de huidgeleiding, zien we dat mannen hoger scoren dan vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het bij vrouwen beter aanvaard wordt dan bij mannen om openlijk je emoties te tonen.
We concluderen dus dat het antwoord “nee” is.
Mannen en vrouwen zijn even emotioneel, maar door opvoeding/normen gaan ze op een andere manier om met emotionele gebeurtenissen.

Bron: psychologytoday.com

Scroll to top