Registreer je

Maak een account aan

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
    Registratie is gratis. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Govitas. Je persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld. Wij gaan op een discrete manier om met alles wat we door of via onze dienstverlening vernemen. Hierbij wordt op zijn minst het beroepsgeheim zoals bepaald in de strafwetgeving gerespecteerd. De vertrouwensrelatie tussen Govitas en jou start van zodra we gecontacteerd worden. Vanaf dat moment zijn we volledig gebonden door de discretieplicht en het beroepsgeheim. Govitas maakt geen gebruik van nieuwsbrieven of welke vorm dan ook van reclame via e-mail.

Scroll to top