Wat is depressie?

Depressie is een toestand waarin men zich meer dan twee weken aaneengesloten somber en down voelt en/of plezier en interesse verliest in dagdagelijkse activiteiten. Deze klacht kan variëren van een milde vorm tot een zeer ernstige vorm waarbij zo goed als alle levensgebieden belemmerd zijn.

Iemand met depressieve klachten kan last hebben van (extreme) gevoelens van hopeloosheid, schuld en waardeloosheid. Daarnaast zijn meerdere symptomen zichtbaar: verminderde of verhoogde eetlust; een onregelmatig slaappatroon, een laag energiepeil en sterke vermoeidheid, emoties die overmatig aanwezig zijn (bijv. niet kunnen stoppen met huilen) of die sterk afgevlakt zijn (bijv. niet meer kunnen huilen), een uiterlijk waarneembaar onvermogen om lichamelijk tot rust te komen of vertraagd patroon van bewegen en spreken, geheugen- en concentratieproblemen, besluiteloosheid. In ernstige gevallen is er sprake van gedachten aan de dood of concrete plannen hiertoe.

Wie kan depressief worden?

Iedereen loopt een risico om depressief te worden, hoewel dit zeker niet bij iedereen gebeurt. We ervaren allemaal moeilijke periodes in ons leven waarbij we ons down, droevig, leeg of ontmoedigd voelen. Ons hele leven lijkt dan een opgave. Meestal gaat een dergelijke periode voorbij en we verwachten ook dat dit voorbij gaat. Als dat echter niet gebeurt, dan spreken we van depressieve klachten.

Er kan nooit met zekerheid gezegd worden of iemand wel of geen depressie zal ontwikkelen en of dit eenmalig is. Sommige mensen ervaren meerdere depressieve episodes in hun leven. We spreken dan van een recidiverende depressie.

Hoeveel mensen lijden onder depressieve klachten?

Ongeveer 1 op 3 mensen wordt gedurende zijn of haar leven geconfronteerd met psychische problemen. Voor depressie geldt dat circa 20% van de vrouwen en 10% van de mannen met een of andere vorm van depressie te maken krijgen doorheen het leven. Op jaarbasis ervaart 10% - 15% van de totale bevolking depressieve klachten. De stoornis komt voor op elke leeftijd, zelfs kinderen kunnen een depressie ontwikkelen.

Welke factoren verhogen de kans op het ontwikkelen van een depressie?

Verschillende oorzaken spelen een rol in het ontstaan van een depressie, vaak in combinatie met elkaar. Hieronder staan enkele van deze factoren benoemd:

  • Leeftijd en geslacht is een belangrijke factor: dubbel zoveel vrouwen als mannen ontwikkelen depressieve klachten en voelen zich down, vooral in de groep adolescenten en jongvolwassenen. 
  • De eigen individuele aanleg met daarin o.a. erfelijke belasting, coping stijl en manier van emotieregulatie.
  • Sociale - en omgevingsfactoren zoals opleiding, het al dan niet hebben van een baan, de grootte en kwaliteit van het sociale netwerk, het verlies van een partner of de zorg voor een zieke partner.
  • Stressvolle levensgebeurtenissen zoals het meemaken van trauma’s, negatieve gebeurtenissen op inter-persoonlijk gebied (bijv. negatieve werkervaring) of gezondheidsproblemen.
  • Lichamelijke factoren zoals tekorten waarneembaar in het bloed (bijv. vitamine D, B12 en magnesium), een verstoorde schildklierwerking, bepaalde auto-immuunziekten zoals reuma en multiple sclerose, verstoring van neurotransmitters zoals serotonine, noradrenaline en dopamine.

De behandeling

De behandeling van Govitas bestaat uit cognitieve gedragstherapie (CGT). In totaal zijn er 10 sessies, onderverdeeld in 2 reeksen. In de eerste reeks wordt de nadruk gelegd op gedragstherapie wat bestaat uit allerlei gedragsmatige interventies. In de tweede reeks richten we onze aandacht op het cognitief model en deze omvat cognitieve therapie. Beide reeksen leggen een duidelijk verschillend accent en zijn goed van elkaar te onderscheiden: in het eerste onderdeel leer je nieuw gedrag en in het tweede deel leer je anders naar je gedachten te kijken. Govitas start met de gedragsmatige aanpak omdat nieuw gedrag een positiever effect heeft op gedachten, en natuurlijker aanvoelt dan wanneer met het cognitieve stuk gestart wordt.

Recent onderzoek toont aan dat depressieve klachten verminderen wanneer men cognitieve gedragstherapie toepast. Bij lichte en matige depressie toont onderzoek aan dat de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie vergelijkbaar of beter is met die van een behandeling met antidepressiva. Dit geldt zelfs op lange termijn.

Registratie is gratis. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Govitas. Je persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld. Govitas maakt geen gebruik van nieuwsbrieven of welke vorm dan ook van reclame via e-mail.

Scroll to top