Wat verstaan we onder eetproblemen?

Onder eetproblemen verstaan we in de meest algemene zin van het woord moeilijkheden hebben om je gewicht stabiel te houden. Meer specifiek houdt dit vaak in dat mensen altijd met eten en gewicht bezig zijn door bijv. steeds maar weer te lijnen of te diëten. Soms is het zo dat mensen hun eetgedrag niet onder controle hebben met allerlei negatieve gevolgen zoals bijv. jojo-effect of een steeds meer stijgend gewicht, waardoor men lijdt aan obesitas. In ernstige gevallen ontstaat een eetstoornis waarbij mensen ongezonde patronen ontwikkelen zoals jezelf de ene dag uithongeren en de andere dag ongecontroleerd veel eten, of eetbuien krijgen.

Welke factoren hebben invloed op ons gewicht?

Er zijn verschillende biologische, genetische, sociale en psychologische factoren die van invloed kunnen zijn op ons gewicht. Geen enkele van deze factoren heeft echter een rechtstreekse oorzaak-gevolg relatie met ons gewicht. Het gaat altijd om een combinatie van verschillende elementen die mee bepalen wat ons gewicht is.

Biologische en genetische factoren:

Ieder mens heeft zijn eigen unieke aanleg die mee bepaalt hoe we reageren op voeding. De manier waarop ons lichaam voeding verwerkt, bijv. trager of sneller, is hier een voorbeeld van. We kunnen daarnaast een voorkeur hebben voor bepaalde smaken of typen van voeding. Sommige lichamelijke aandoeningen spelen eveneens een rol bij problemen met afvallen, bijv. bij vrouwen verandert de vetverdeling doordat ze na de overgang minder oestrogeen aanmaken.

Sociale factoren:

Eten is, naast een overlevingsmechanisme, een sociaal fenomeen. Onze omgeving bepaalt dan ook mee hoe wij zelf met eten omgaan. Als onze omgeving gezonder of net ongezonder met eten omgaat of te dik is, zullen wij hier onbewust in meegaan. We leren daarnaast door onze opvoeding welke regels er bij eten horen, bijv. steeds je bord leeg eten of bij een kop koffie hoort iets lekkers. Tot slot spelen gewoonten m.b.t. eten in bepaalde situaties een belangrijke rol, bijv. als je na de hoofdmaaltijd altijd een nagerecht eet, zal je dit blijven doen ook al heb je geen honger. Hierdoor consumeer je op lange termijn veel meer dan strikt gezien noodzakelijk is om je van energie te voorzien.

Psychologische factoren:

Gewicht kan mee bepaald worden door onze coping stijl. Coping is de manier waarop we omgaan met allerlei stressoren in ons leven. Soms leren mensen emoties verdragen met eten. Het gaat hierbij dan niet alleen om negatieve gevoelens zoals verdriet, verveling of eenzaamheid, maar ook positieve gevoelens zoals blijdschap en geluk. Het resultaat is dat er in het geheel meer gegeten wordt met als gevolg dat afvallen niet lukt of dat je een eetstoornis ontwikkelt.

Wanneer heb je obesitas?

We spreken van obesitas wanneer je een chronische vorm van overgewicht hebt waarbij er een te grote vetopstapeling in het lichaam is. De verhouding vetweefsel is te groot ten opzichte van de bot- en spiermassa. Obesitas zorgt voor een vergroot risico op hart- en vaatziektes en diabetes. Er zijn verschillende manieren om te berekenen of je obesitas hebt: BMI, vetpercentagemeting en buikomtrekmeting.

Zijn overgewicht en obesitas echt wel zo erg?

Ja! Er zijn tal van lichamelijke en psychologische gevolgen: gewrichtsklachten, diabetes, slaapproblemen, spijsverteringsproblemen, verlaagd zelfbeeld, kanker, longproblemen, depressie, sociaal isolement, hart- en vaatziekten enz.

Je kan eenvoudig zelf testen of je een gezondheidsrisico loopt, door je buikomtrek te meten. Vrouwen lopen risico vanaf 88 cm en mannen vanaf 102 cm.

Hoeveel mensen hebben gewichtsproblemen?

Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid weegt 48% van de Belgische volwassenen teveel. Daarvan heeft 34% overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en 14% is obees (BMI vanaf 30). Gemiddeld heeft een Belg een BMI van rond de 25 en 3% heeft ondergewicht (BMI lager dan 18). In het voorbije decennium zien we een toename van mensen met overgewicht.

Gelijkaardige cijfers vinden we terug in Nederland. Daar heeft 49.2% overgewicht en 14.2% is obees.

De behandeling

De behandeling van Govitas is niet de zoveelste ’revolutionaire’ dieetmethode, maar is er wel op gericht om greep te krijgen op je gewicht en je eten wat resulteert in een betere gezondheid en welbevinden. Hierdoor vallen we blijvend af. Diëten werkt namelijk niet. Hoe komt dit nu? Op het moment dat we ander of minder voedsel tot ons nemen, treedt er een mechanisme in onze hersenen in werking. Dit mechanisme zorgt ervoor dat het honger- en zingevoel wordt opgedreven waardoor we uiteindelijk meer eten en dikker worden. De hersenen proberen altijd om in de comfortzone te blijven van rijk en overvloedig eten. Belangrijk is dit mechanisme te omzeilen door je te richten op een realistisch haalbaar gewicht en niet op een onhaalbaar ideaalbeeld, gepaard met crashdiëten. Naast diëten, proberen mensen te vermageren door te sporten. Dit zorgt echter voor maar 10% van de gewichtsreductie. Plaats dus niet al je hoop op een intensief sporttraject.

De behandeling van Govitas is een psychologische behandeling gebaseerd op cognitief-gedragsmatige technieken en bestaat uit 11 sessies. Dit houdt in dat de therapie zich niet concentreert op factoren uit het verleden, zoals trauma’s, assertiviteitsproblemen, etc., maar zich op het heden richt. De belangrijkste doelstelling is altijd dat naar gedragsverandering toegewerkt wordt. Deze behandelvorm richt zich dus op het veranderen van ongewenst, problematisch of dysfunctioneel gedrag.

Registratie is gratis. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Govitas. Je persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld. Govitas maakt geen gebruik van nieuwsbrieven of welke vorm dan ook van reclame via e-mail.

Scroll to top