Wat is zelfbeeld?

Zelfbeeld is het beeld dat je over jezelf en je plek in wereld hebt gevormd. Het bestaat uit twee onderdelen: feitelijkheden (bijv. Ik ben een vrouw, ik heb donker haar, etc.) en een positieve of negatieve mening over onszelf (bijv. ik ben een mislukking, ik ben een goede vriendin, etc.).

Doorheen ons leven maken we allerlei situaties mee en deze herinneringen worden in ons geheugen opgeslagen in categorieën: ‘goed’ en ‘niet goed’. Bij een negatief zelfbeeld hebben we meer in de negatieve categorie opgeslagen en bij een positief zelfbeeld meer in de positieve categorie. Na verloop van tijd zal de overheersende categorie nieuwe informatie zodanig inkleuren dat het passend is bij het bestaande beeld, wat maakt dat onze onzekerheid een echte kwelling kan worden.

Mensen met een positief zelfbeeld zoeken vaker nieuwe uitdagingen op en zijn bezig met groei, waardoor de kans op positieve herinneringen en een hogere eigenwaarde toeneemt. Bij een negatief zelfbeeld is dit net andersom en zijn mensen meer bezig met het niet maken van fouten waardoor ze niet uit de comfortzone treden en dus ook minder kans hebben op nieuwe positieve herinneringen, wat leidt tot een lagere eigenwaarde.

Wat veroorzaakt een laag zelfbeeld? 

Het oordeel dat je over jezelf hebt en daaruit volgend geloof in jezelf wordt in grote mate bepaald door uitspraken, opmerkingen, of andere berichten over jou als persoon. Zijn deze opmerkingen negatief dan is het waarschijnlijk dat je kijk op jezelf ook negatief is. Al gaat het enkel om opinies, het beïnvloedt je kijk op jezelf. Je negatieve herinneringen zijn dan het sterkst en zorgen ervoor dat je telkens een negatieve conclusie trekt over jezelf. Dat is voornamelijk op gevoelsmatig gebied. Je ‘weet’ wel dat je bepaalde kwaliteiten hebt, maar diep vanbinnen is het gevoel steeds negatief.

Belangrijke ervaringen die onze eigenwaarde bepalen vinden vaak vroeg in ons leven plaats. Wat je zag, hoorde en ervaren hebt in je kindertijd, zowel in je familie, op school als in je bredere omgeving heeft invloed op hoe je jezelf ziet. Regelmatig straffen, genegeerd of misbruikt worden, geven een knauw aan je zelfbeeld en maken je onzeker. Het gebeurt ook dat ouders of je school zo'n hoge eisen stellen dat je hier nooit aan kunt voldoen. Het kan ook zijn dat de volwassenen in je omgeving steeds opnieuw hun frustraties naar jou richten, waardoor je jezelf als ‘oorzaak’ ziet van hun frustraties. Er zijn gezinnen die sterk oordelend zijn naar zichzelf én naar anderen, of die hun voorkomen belangrijker vinden dan hun (emotionele) welzijn. Afwezigheid van warmte, complimenten, affectie of interesse zijn eveneens nefast voor je zelfbeeld en je eigenwaarde.

Hoe vreemd het wellicht ook klinkt, een te veel aan complimenten als kind kan eveneens een negatieve invloed hebben op je zelfbeeld. Veel complimenten krijgen, leidt dan tot een hoge prestatiedruk om deze complimenten te behouden. Of je leert niet hoe je om dient te gaan met vervelende, maar echter normale, situaties van teleurstelling of falen. Dit zorgt later dan eveneens voor een negatief zelfbeeld.

Hoeveel mensen lijden onder een laag zelfbeeld? 

Onderzoek laat zien dat in de Westerse wereld meisjes vaker onzeker zijn dan jongens. Maar liefst 33% van de adolescenten heeft een laag zelfbeeld, een stijgende tendens want enkele jaren terug was dit nog 26%. In 2013 waren er 73% adolescenten met een hoog zelfbeeld. Dit is helaas gezakt naar 63%. Bij de volwassenen laten tests zien dat nog steeds 52% een laag zelfbeeld hebben.

De behandeling

Tijdens deze behandeling kunnen mensen die vaak negatief over zichzelf denken leren om meer oog te krijgen voor hun positieve kanten. Je brengt je zelfbeeld meer in balans en ontwikkelt een meer evenwichtig en realistisch zelfbeeld. De behandeling bestaat uit 11 sessies.

De werkwijze van Govitas heeft niet als doel om jezelf geweldig te gaan vinden. Het doel is om een evenwichtig zelfbeeld te creëren waarin je een goed zicht hebt op zowel je positieve als negatieve punten. Iemand met een positief zelfbeeld zal zichzelf niet snel als persoon naar beneden halen maar wel zijn gedragsmatige fouten corrigeren. Als je meer let op positieve gebeurtenissen in je leven, zal je positiever over jezelf denken. Je stemming verbetert en je toekomst is optimistischer gestemd. Je krijgt dus vanzelf meer moed, energie en eigenwaarde.

Registratie is gratis. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Govitas. Je persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld. Govitas maakt geen gebruik van nieuwsbrieven of welke vorm dan ook van reclame via e-mail.

Scroll to top